хуудас_баннер

SARS-COV-2/Томуугийн A+B эсрэгтөрөгчийн хослол

  • SARS-COV-2/Томуугийн A+B эсрэгтөрөгчийн нийлмэл түргэн шинжилгээний төхөөрөмж

    SARS-COV-2/Томуугийн A+B эсрэгтөрөгчийн нийлмэл түргэн шинжилгээний төхөөрөмж

    Томуугийн A+B/COVID-19-ийн эсрэгтөрөгчийн түргэн шинжилгээний төхөөрөмж нь томуугийн А, В вирүсийн эсрэгтөрөгч болон COVID-19-ийн эсрэгтөрөгчийг хоолойн арчдас, хамар залгиурын арчдасыг чанарын хувьд, таамаглалаар илрүүлэхэд зориулсан харааны шуурхай дархлааны шинжилгээ юм.Уг шинжилгээг томуугийн цочмог А, В хэлбэрийн вирус, COVID-19 халдварын түргэн ялган оношлоход туслах зорилгоор ашиглах зориулалттай.