хуудас_баннер

MYO

  • Миоглобиныг хурдан шалгах төхөөрөмж

    Миоглобиныг хурдан шалгах төхөөрөмж

    Миоглобины Шуурхай Туршилтын төхөөрөмж (Бүтэн цус/Ийлдэс/Сийвэн) нь миокардийн шигдээс (МИ) оношлоход туслах зорилгоор бүхэл цус, ийлдэс эсвэл сийвэн дэх хүний ​​миоглобиныг чанарын хувьд илрүүлэх хроматографийн хурдан дархлааны шинжилгээ юм.