хуудас_баннер

HCV

  • HCV-ийг хурдан шалгах төхөөрөмж

    HCV-ийг хурдан шалгах төхөөрөмж

    HCV-ийн Шуурхай Туршилтын төхөөрөмж (Бүтэн цус /Ийлдэс/Сийвэн) нь хүний ​​бүх цус, ийлдэс эсвэл сийвэнгийн сорьцонд HCV-ийн эсрэгбиемийг чанарын таамаглалаар илрүүлэх харааны дархлааны шинжилгээ юм.Энэхүү иж бүрдэл нь ХСВ-ийн халдварыг оношлоход туслах хэрэгсэл болгон ашиглах зориулалттай.