хуудас_баннер

COVID-19 IgG/IgM

  • COVID-19 IgG/IgM-ийг хурдан шалгах төхөөрөмж

    COVID-19 IgG/IgM-ийг хурдан шалгах төхөөрөмж

    ХЭРЭГЛЭХ ЗОРИЛГО COVID-19 IgG/IgM Rapid Test нь хүний ​​бүх цус, ийлдэс эсвэл сийвэн дэх COVID-19 вирусын эсрэг IgG болон COVID-19 вирусын эсрэг IgM вирусыг нэгэн зэрэг илрүүлэх, ялгахад зориулагдсан хажуугийн урсгалын дархлааны шинжилгээ юм.Үүнийг мэргэжлийн хүмүүс скрининг шинжилгээ болон COVID-19 вирусын халдварыг оношлоход туслах зорилгоор ашиглах зорилготой юм.COVID-19 IgG/IgM Шуурхай тест бүхий аливаа реактив сорьцыг өөр шинжилгээний аргаар баталгаажуулах ёстой.ЗАРЧИМ COVID-19 IgG/IgM...