хуудас_баннер

CK-MB

  • CK-MB хурдан туршилтын төхөөрөмж

    CK-MB хурдан туршилтын төхөөрөмж

    CK-MB Шуурхай шинжилгээний төхөөрөмж (Бүтэн цус/Ийлдэс/Сийвэн) нь миокардийн шигдээс (МИ) оношлоход туслах зорилгоор хүний ​​бүх цус, ийлдэс эсвэл сийвэн дэх CK-MB-ийг чанарын хувьд илрүүлэх хурдан хроматографийн дархлааны шинжилгээ юм.